კალკულატორი


მონაცემები განახლდება ყოველ 15 წუთში

ბანკი ფილი
ალები
თარიღი 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 RUR 1 TRY
ყიდ. გაყ. ყიდ. გაყ. ყიდ. გაყ. ყიდ. გაყ. ყიდ. გაყ.